<

Straight line

Drawing on paper
100 x 70cm
2023

Pro práci multimediálního umělce Marka Šefrny, působícího v Praze, je typický důraz na performativní charakter díla spolu s detailně promyšlenou koncepcí. Kresba nazvaná Rovná linie vznikala podle autorem přesně stanovených pravidel.

Ten k procesu píše: „Táhnutím jedné nepřerušené horizontální linie jsem se pokusil o „samovznícení“ předem neovlivněných tvarů. Počínaje první linkou jsem bez přerušení táhl tužkou zleva doprava a snažil se udržet její směr a intenzitu. Následující řádek v milimetrové vzdálenosti napodobil řádek předchozí. Vzniklé čáry jsem zakrýval papírem, abych se během „tažení“ aktuální linky udržoval v nevědomosti o vyvíjející se situaci. Postupně jsem se dostával z plného fyzického nasazení a koncentrace až k opakovaným „selháním.“

Postupné přidávání linií v Šefrnově kresbě evokuje letokruhy vegetačních období stromů. Celková rychlost jejich růstu je v přímé souvislosti s klimatickými podmínkami daného roku. Zatímco teplé a vlhké období se projevuje širokými letokruhy, v zimním a suchém vznikají letokruhy úzké. Umělec na sebe v procesu tvorby přebírá roli počasí, když působí jako vnější faktor, který se propisuje do podoby kresby těchto „letokruhů“.

text: Mgr. Klára Vavříková

Photo by Tomáš Novák

<

Straight line

Drawing on paper
100 x 70cm
2023

Pro práci multimediálního umělce Marka Šefrny, působícího v Praze, je typický důraz na performativní charakter díla spolu s detailně promyšlenou koncepcí. Kresba nazvaná Rovná linie vznikala podle autorem přesně stanovených pravidel.

Ten k procesu píše: „Táhnutím jedné nepřerušené horizontální linie jsem se pokusil o „samovznícení“ předem neovlivněných tvarů. Počínaje první linkou jsem bez přerušení táhl tužkou zleva doprava a snažil se udržet její směr a intenzitu. Následující řádek v milimetrové vzdálenosti napodobil řádek předchozí. Vzniklé čáry jsem zakrýval papírem, abych se během „tažení“ aktuální linky udržoval v nevědomosti o vyvíjející se situaci. Postupně jsem se dostával z plného fyzického nasazení a koncentrace až k opakovaným „selháním.“

Postupné přidávání linií v Šefrnově kresbě evokuje letokruhy vegetačních období stromů. Celková rychlost jejich růstu je v přímé souvislosti s klimatickými podmínkami daného roku. Zatímco teplé a vlhké období se projevuje širokými letokruhy, v zimním a suchém vznikají letokruhy úzké. Umělec na sebe v procesu tvorby přebírá roli počasí, když působí jako vnější faktor, který se propisuje do podoby kresby těchto „letokruhů“.

text: Mgr. Klára Vavříková

Photo by Tomáš Novák